Hvorfor og Hvordan?

I det tidlige forår 1987 sad vi, en lille gruppe mennesker og kiggede lidt spændte på hinanden. Vi kendte ikke hinanden, men var blevet fanget af en annonce i lokalavisen, hvor man efterlyste interesserede til gensidig, praktisk hjælp. HERLEV-BLADET var især positiv og bragte et stort opsat interview med fotos af initiativtagerne. Ballerup’s KIG OG LYT gjorde det samme. De var fine støtter til projektet og bidrog til en god start.

Ideen var at stifte en forening, der kunne skabe kontakt mellem medlemmerne, så man kunne danne et netværk af folk, der kunne hjælpe hinanden med råd og dåd ved praktiske, mindre opgaver. Der måtte ikke være penge i forbindelse med hjælpearbejdet, men der skulle være balance mellem den hjælp, man fik og den man gav.

Snakken om, hvordan vi skulle nå det mål, gik livligt og fortsatte på flere indledende møder. Alle bidrog med forslag og ideer og vi lærte hinanden godt at kende. Denne fase af foreningens liv var afgørende for, at det lykkedes. Det blev en forening af ligeværdige, der i fællesskab besluttede, hvad der skulle ske. Vi var 10 – 15 mennesker, der startede foreningen med følgende formålsparagraf:

”Foreningens formål er at formidle kontakt mellem personer, der vil hjælpe sig selv ved at hjælpe andre. Hjælpen ydes af foreningen på TIME FOR TIME basis.
Hjælpen må ikke dække områder, der allerede er dækket af den offentlige forsorg og den må ikke være i konkurrence med erhvervslivets organisationer. Alle over 18 år, som har underskrevet foreningens krav om tavshedspligt, kan blive medlemmer.”

Medlemstallet har i dé 29 år, foreningen har eksisteret, været omkring 30 og det årlige medlemsbidraget steg for et par år siden til 75 kr.

Dette beløb er bl.a. brugt til vores medlemsblad PULJE-POSTEN.