TP Illustrationer

Dekorationsfrisen symboliserer “det vi gør” i Time-Puljen:

 

Dekorationsfrisen er en lang vægdekoration, som blev lavet af én af vore kunstnere til en Byfest, hvor vi havde en bod.

Time-Puljen i Herlev
Time-Puljen i Herlev

Har vi haft problemer?

Ja, men ikke særligt svære. Som det fremgår, er det indlysende, at vi står overfor et mindre generationsproblem.
De ”gamle, glade startere” er jo også blevet 19 år ældre.
Foreningen savner nyt blod – og det ér begyndt at strømme lidt – for vi er skal jo ikke være en ældreforening.

Ved at fortælle eventuelle nye medlemmer om de ting, der har været lidt svære at kringle – og som i nogle tilfælde var overraskende for os – giver vi efterfølgerne mulighed for ikke at falde i de samme ”huller”.
Først opdagede vi, hvor svært det er at bede om hjælp. At bede om hjælp til noget, man måske – med større eller mindre besvær, kan klare selv, men bare trænger til en eller et par stykker til at give en hånd med, kan være svært. Men det er en vigtig del af foreningens liv. Der er ikke noget, der fremmer fællesskabet mere end at arbejde sammen. Og det er helt nødvendigt, at vi kender hinanden godt, så vi også kan give og få den bedste til at hjælpe, når det virkeligt brænder på.

Når man træffer aftale om hjælp – hvad og hvornår – er det absolut afgørende, at aftalen overholdes, eller at det meddeles i god tid, at man er blevet forhindret i at komme. Et arbejde, der udføres gratis, skal tages lige så alvorligt, som et man betaler penge for.
På samme måde skal man huske at melde til ved kaffemøder og melde fra, hvis man alligevel ikke kan komme.
Egentlig er disse ting indlysende, men der er grund til at nævne dem.
Vi gamle medlemmer har også haft et problem. Vi har ikke altid taget os nok af ”de nye”. Netop fordi vi formentlig virker som en sammenspist gruppe på alle, der er med første gang, må vi være særligt opmærksomme med oplysninger, så de ”nye” føler sig velkomne.

Interessen fra andre for Time-Puljen

Især i begyndelsen, da ideen var ny, var der stor interesse for puljen. Foruden de lokale aviser var vi i radio og TV flere gange og fik gæster fra mange indenlandske kommuner og fra Sverige og Tyskland. Det tilbagevendende spørgsmål var: ”Hvordan fik I startet?”
Mange troede, at hvis MAN (det offentlige) kom med en pose penge, så ville det være noget, der kunne køre af sig selv.

Sådan gjorde vi ikke. Vi valgte at klare os selv uden noget som helst tilskud. Vi ville være os selv og bestemme selv. På den måde mener vi, at alle medlemmer føler sig medansvarlige og medbestemmende og kan beholde den glæde det er at føle, at det virkelig er vores forening.

Time-Puljen er noget særligt

Hvorfor synes vi, at vores TIME-PULJE er noget særligt?

Først og fremmest har vi fået et stort netværk af mennesker, som vi ellers ikke var kommet i kontakt med og som vi kan hjælpe og få hjælp af.
Der tilbydes et meget varieret antal muligheder, fordi foreningen – trods det, at den er ret lille – rummer overraskende mange EVNER, folk der kan male, bruge hammer og søm, lufte hunde, se efter huset når det er tomt, lave mad, bage, servere, reparere cykel bl.a. Mange har rejst med hinanden eller alene og fortæller og viser dias om rejser i Østen, Brasilien, Antarktis – og i ballon. Andre har god smag og kan vejlede ved tøjkøb – og meget mere. Sidst men ikke mindst har vi virkelig trukket på tilbudene og kender hinanden så godt, at vi tør træde til og tage et initiativ, når det er dèt, der behøves.

Vi har haft det sjovt undervejs. Dels ved vores kaffemøder, ved vores pjankede julemøder og ved vores CLOU – sommermødet med fællesspisning i Oda’s dejlige have med en privat sø, som vores næstformand engang faldt i! Til vores 15års jubilæum var der sange, taler, sketches og mavedans.

Hvorfor og Hvordan?

I det tidlige forår 1987 sad vi, en lille gruppe mennesker og kiggede lidt spændte på hinanden. Vi kendte ikke hinanden, men var blevet fanget af en annonce i lokalavisen, hvor man efterlyste interesserede til gensidig, praktisk hjælp. HERLEV-BLADET var især positiv og bragte et stort opsat interview med fotos af initiativtagerne. Ballerup’s KIG OG LYT gjorde det samme. De var fine støtter til projektet og bidrog til en god start.

Ideen var at stifte en forening, der kunne skabe kontakt mellem medlemmerne, så man kunne danne et netværk af folk, der kunne hjælpe hinanden med råd og dåd ved praktiske, mindre opgaver. Der måtte ikke være penge i forbindelse med hjælpearbejdet, men der skulle være balance mellem den hjælp, man fik og den man gav.

Snakken om, hvordan vi skulle nå det mål, gik livligt og fortsatte på flere indledende møder. Alle bidrog med forslag og ideer og vi lærte hinanden godt at kende. Denne fase af foreningens liv var afgørende for, at det lykkedes. Det blev en forening af ligeværdige, der i fællesskab besluttede, hvad der skulle ske. Vi var 10 – 15 mennesker, der startede foreningen med følgende formålsparagraf:

”Foreningens formål er at formidle kontakt mellem personer, der vil hjælpe sig selv ved at hjælpe andre. Hjælpen ydes af foreningen på TIME FOR TIME basis.
Hjælpen må ikke dække områder, der allerede er dækket af den offentlige forsorg og den må ikke være i konkurrence med erhvervslivets organisationer. Alle over 18 år, som har underskrevet foreningens krav om tavshedspligt, kan blive medlemmer.”

Medlemstallet har i dé 29 år, foreningen har eksisteret, været omkring 30 og det årlige medlemsbidraget steg for et par år siden til 75 kr.

Dette beløb er bl.a. brugt til vores medlemsblad PULJE-POSTEN.

Ganske kort

TimePuljen
Blev stiftet i 1988
NABOHJÆLP for 75 KR ÅRLIGT.
Hjælpsomhed er en god ting,
når den bliver sat i system
åbnes nye muligheder for samvær.

Der skal ikke kun ydes – men også nydes.
Vi hjælper hinanden med dagligdagens småting – time for time.

Hjælper du et medlem i 2 timer
kan du til gengæld få hjælp
til det du har brug for
fra et andet medlem.

timepuljen@gmail.com